Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Bevezetés

A Geo World Kft.-nek (továbbiakban : Szolgáltató) , a Fogyasztóval (továbbiakban : Felhasználó) kötött online szerződés tárgyának a lényeges tulajdonságai. A jelen Általános szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF, tartalmazza a webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételéhez a vásárló általi felhasználói feltételeit. A vásárló a honlap használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Érvényes: 2018.01.02-től.

A szerződési feltételek alapfogalmai

Szolgáltató adatai:
A www.victorymakett.com internetes webáruház üzemeltetője a  Geo World Kft. 
Vezető: Csuka Andrea, Borsi Sándor
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 12/a.
Postázási cím: 2339 Majosháza, Ady Endre u. 22. 
Telefon: +36-30-485-8086 , +36-30-240-0865

 

Vevőszolgálatunk: 
Telefon:  +36-30-485-8086 , +36-30-240-0865  
E-mail: info@victorymakett.com 
Honlap: www.victorymakett.com
Kapcsolattartó:Csuka Andrea , Borsi Sándor
Nyitva tartás: Telefonos ügyfélszolgálatunk  Hétfő-Péntekig: 8:00-19:00 , Szombaton: 8:00-13:00 ig. áll rendelkezésére. 
Vevőszolgálat fő feladata a megfelelő információ biztosítása a készletről, a vevői rek-lamációk kezelése, vevő és partner azonosítása, rendelési státusz ismertetése. 
Rendszerünk az ajánlat tételeket rögzíti nyitvatartási időn kívül is. 
Email-en feltett kérdésekre 48 órán belül válaszolunk.

 

A szerződés nyelve: magyar. 
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

Árak: 
Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők. Az ár 27%-os áfát tartalmaz. 
Az árak a szállítási díjat nem tartalmazzák. 
Csomagolási díj: A Geo World Kft. csomagolási díjat nem számol fel. 

 

Tárhelyszolgáltató: 
UNAS Online Kft, 9600 Sopron Major köz 2.

 

Felhasználási feltételek

Webáruház szerződési feltételek célja A Geo World Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.                              
A Webáruház szerződési feltételei a Geo World Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

A Webáruház szerződési feltételek közzététele a webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.                                          

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.                                

A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya a Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Victory Makett webáruház Magyarország területére és külföldi országok területére is elfogad megrendeléseket.  
 
A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a nem iktatja, így a későbbiek során nem hozzáférhető. 

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

A honlapon történő vásárlás

Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online ajánlattételi lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

Vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az automata visszaigazoló email-en felül a Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a tényleges visszaigazolásról (elfogadó e-mail). Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a tényleges visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

Az automata visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A tényleges visszaigazoló e-mail az ajánlattétel elfogadását (indokolt esetben elutasítását) és egyéb információkat tartalmaz.

Előfordulhat, hogy egy termék ára hibásan van feltüntetve a weboldalon. Hibás áron történő ajánlattétel esetén (ajánlattételnek minősül egy megrendelés mind addig, amíg a fogyasztó csak egy automata visszaigazoló e-mailt kap a rendeléssel kapcsolatban.) nem vagyunk kötelesek a terméket a hibás áron értékesíteni. Amennyiben egy termékre hibás áron történik, az ajánlattétel úgy 48 órán belül munkatársunk megkeresi Önt és tájékoztatja a termék tényleges áráról. Amennyiben Ön így nem igényli, a terméket a szolgáltatónak el kell fogadnia a visszalépését az ajánlattól.

 

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton történő ajánlattételnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön visszaigazoló (elfogadó) e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

Fizetési és szállítási lehetőségek

Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.

A papíralapú számlát a rendelt termék átvételekor kapja meg a Felhasználó.

 

Fizetési módok

  • Készpénz (csak személyes átvétel esetén)
  • Postai utánvét
  • Átutalás előre (az esetlegesen felmerülő banki tranzakciós díj a Felhasználót terheli)

Szállítási módok

  • Személyesen/készpénz
  • Postai utánvét/ Postán átvehető csomag
  • Postai utánvét/ Házhoz szállított csomag
  • Átutalás előre/ Postán átvehető csomag
  • Átutalás előre/ Házhoz szállított csomag
  • Átutalás előre/ Posta levélküldemény (csak akkor vehető igénybe ha kizárólag matricák rendel)

Az aktuális szállítási díjjakról bővebben a webáruház oldalán található Szállítási és fizetési lehetőségek menü pontban tájékozódhat.

 

Szállítóink

Belföldi szállítás esetén:

Magyar Posta: A Magyar Posta áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja. 


Külföldi szállítás esetén:

A Szolgáltató által választott futárszolgálat.

 

Szállítási díjak

A webáruházban feltüntetett Szállítási díjjak kizárólag Magyarország területére érvényesek. Külföldre történő szállítás esetén munkatársunk tájékoztatja a Felhasználót a szállítási díj értékéről.

 

Egyéb szállítással kapcsolatos tájékoztatás

A csomag feladásáról a Felhasználót e-mailben értesítjük.

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Az Elállás joga

A Felhasználónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Felhasználót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. A vételár lehetséges módja a vásárlóval külön egyeztetésre kerül. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Ha Ön megrendelt cégünktől egy terméket vagy termékeket és mégsem szeretné, hogy eljuttassuk Önhöz, kérjük e-mailben vagy telefonon értesítsen bennünket, és mi a megrendelését töröljük. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: 4. § (1) A Felhasználó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A Felhasználó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a Felhasználó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. Elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt vagy hiányos volt).  A Szolgáltató a visszaküldött áru értékét, a visszaérkezés napjától számítva 30 napon belül visszatéríti a vásárlónak az előre egyeztetett módon.                                

A Szolgáltató esetleges kára: Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését, a Szolgáltató követelheti a megrendelőtől.                                                      

Szavatosság Az Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.                                                    
Termék cseréje: A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel 15 munkanapon belül elvégezzük, ez függ a termék adottságaiból vagy a hiba jellegétől. Termék csere esetén, ha a csere a vásárló hibájából (pl nem megfelelő méret, szín rendelése) történt a visszaküldés költsége a vásárlót illeti.  Amennyiben a cserét igénylő termék már nem kapható akkor a vásárló a vételárat vissza kapja, ha a cserés terméket hiánytalanul visszaküldi.

 

A Felhasználót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
Név: Geo World Kft. 
Vezető: Csuka Andrea, Borsi Sándor
Levelezési cím: 2339 Majosháza, Ady Endre u. 22.
Telefonszám: +36-30-485-8086 , +36-30-240-0865
E-mail cím: info@victorymakett.com


A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Az e-mail segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.                                  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni), Bírósági eljárás kezdeményezése.   

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház használata során a Szolgáltató részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a megrendelés kézbesítéséhez szükséges cégnek. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató  a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A Felhasználó azonosításához szükséges adatokat: a vásárló elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató  bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. 
Személyes adatok módosítása Megadott személyes adatait a Felhasználó a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@victorymakett.com e-mail címen.

 

Záró rendelkezés

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. 

  

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház használata során a Szolgáltató részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a megrendelés kézbesítéséhez szükséges cégnek. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató  a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A Felhasználó azonosításához szükséges adatokat: a vásárló elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató  bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. 
Személyes adatok módosítása Megadott személyes adatait a Felhasználó a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@victorymakett.com e-mail címen.

Regisztráció nélküli rendelés

Kedves Vásárlóink!

Lehetőségük van regisztráció nélkül is rendelni.
Ebben az esetben küldjenek e-mail-t az alábbi címre:
info@victorymakett.com

Az alábbi adatok szükségesek:

Rendelni kívánt termék:
Megnevezése:
Kódja:

Számlázáshoz:
Vásárló neve:
Címe:
Telefonszáma:

Szállítási és Fizetési adatok:
Személyes átvétel / Készpénz
Átutalás előre / Házhoz szállított csomag
Átutalás előre / Postán maradó csomag
Postai utánvét / Házhoz szállított csomag
Postai utánvét / Postán maradó csomag

Ha a számlázási adatok nem egyeznek a szállítási adatokkal kérjük jelezze!
Postán maradó csomag esetén kérjük adja meg, hogy melyik postán szeretné átvenni csomagját!

Rendelés

Regisztrációval
A termékek melletti "Kosár" feliratra kattintva egyszerűen megrendelhető bármelyik termék. A megrendelés elküldése előtt a "Kosár" tartalma megtekinthető, bármikor változtatható. Az adatok véglegesítése után küldje el megrendelését. A megrendelésről minden esetben visszaigazoló e-mailt küldünk, amely tartalmazza a megrendelt termékek értékét. A megrendelés visszaigazolását követően 1-5 munkanapon belül postára adjuk a megrendelt terméket.

E-mailben
A termékeket megrendelheti e-mailben is. Szükséges adatok: név, szállítási és számlázási cím. E-mailben érkező rendelésekről is küldünk visszaigazolást. Cím: victorymakett@gmail.com

Külföldi rendelés
Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetőséget, kérjük erre vonatkozó kérését a megrendelés során a megjegyzés mezőben jelezze! Email-es egyeztetés után, az ellenérték és a postaköltség átutalásának beérkezése után a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben 1-1,5 hetet vesz igénybe. Külföldi rendelés esetén csak banki előreutalást tudunk elfogadni, Európán belül euróban. A rendelés leadását követően webáruházunk alkalmazottja a rendelési érték, valamint a postaköltség összegét a MNB mindenkori napi árfolyama szerint számolja át és adja meg a megrendelőnek.

Webáruház készítés